Impressum

Web stranica shop.citygroup.ba je u vlasništvu kompanije CITY Group d.o.o., te njome upravlja i održava kompanija CITY Group d.o.o. Sarajevo (“CITYGroup”) ili njeni agenti. Molimo vas da pročitate odredbe i uvjete korištenja (“Odredbe i uvjeti”). Korištenjem shop.citygroup web stranice dajete svoj pristanak i suglasnost na Odredbe i uvjete. CITYGroup može promijeniti odredbe i uvjete bez prethodne najave. Odgovorni ste za redovito provjeravanje najnovije verzije odredba i uvjeta ove web stranice svaki puta kada je koristite. Web stranica može sadržavati linkove do drugih web stranica ovlaštenih partnera kompanije CITYGroup te trećih osoba. Imajte na umu da korištenjem bilo koje od ovih stranica dajete svoj pristanak i suglasnost na odredbe i uvjete određene web stranice.

01

ZABRANJENA PONAŠANJA

Korištenjem ove web stranice saglasni ste da nećete:

 1. Kršiti zakone, propise ili pravila
 2. Počiniti ili pomoći pri izvršavanju kaznenog dijela
 3. Sudjelovati u aktivnostima koje mogu uzrokovati bilo kakav nedostatak, gubitak ili štetu kompaniji CITYGroup ili bilo kojoj trećoj osobi
 4. Kršiti zakonska prava, kao što su pravo vlasništva i privatnosti, niti naškoditi uglede kompanije Vogmask ili bilo koje treće osobe.
 5. Sudjelovati u radnjama koje narušavaju standarde javnog reda i pristojnosti
 6. Prenositi, koristiti, distribuirati ili na bilo koji način pružati programe ili podatke, kao što su računalni virusi i malweri namijenjeni oštećenju web stranice, poslužitelja, računara ili bilo koje druge imovine kompanije CITYGroup i bilo koje treće osobe.
 7. Koristiti tuđu e-mail adresu sa namjerom obmane kompanije Vogmask ili bilo koje treće osobe.
 8. Sve ostale aktivnosti koje CITYGroup smatra neprikladnim.

02

OPŠTI UVJETI

CITY Group garantuje tačnost, pravovremenost ili dostupnost sadržaja na web stranici. CITY Group nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu pristupanjem ili korištenjem web stranice. Ni u kojem slučaju neće CITY Group biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu uzrokovanu gašenjem opreme zbog katastrofe, problema / kvara ili održavanja linije, računarskih virusa, neispravnih datoteka ili bilo kakvog sličnog programa ili podataka, neovlaštenog pristupa itd. CITY Group može promijeniti i / ili mijenjati sadržaj na web stranici i suspendirati ili ukinuti usluge pružane putem web stranice u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. CITY Group neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja proizlazi iz bilo koje promjene ili izmjene u sadržaju i suspenzije ili zatvaranje web stranice, bez obzira na razlog. Web stranica može pružiti informacije o proizvodima i uslugama koje nisu dostupne u nekim regijama ili državama. Web stranica nije uvijek dizajnirana za pružanje informacija u svakoj regiji ili zemlji. CITY Group zadržava pravo na izmjene ove web stranice i prava na informiranje svim oblicima i načinima vezanim za ovu web stranicu. Zadržavamo pravo promjene bilo kojih podataka navedenih na ovoj web stranici. Svi podaci objavljeni na našim web stranicama su samo u informativne svrhe. Slike, opisi, tehnički podaci mogu se razlikovati od stvarnog stanja. Zadržavamo pravo na štamparske pogreške.

03

AUTORSKA PRAVA I ZAŠTITNI ZNAKOVI

Autorska prava dokumenata, slika i drugih materijala na web stranici pripadaju kompanijama Vogmask i CITYGroup, osim ako nije drugačije određeno. Svi materijali na web stranici zaštićeni su autorskim pravima i drugim važećim međunarodnim zakonima i odredbama sporazuma. Osim za osobnu upotrebu i osim u mjeri u kojoj je definisano na web stranici, zabranjeno je korištenje, umnožavanje, mijenjanje, učitavanje, objavljivanje, slanje, distribucija, kreditiranje, prijenos, prodaja, te objavljivanje bilo kojeg materijala na ovoj web stranici, bez prethodne pismene dozvole kompanije CITYGroup. Odgovarajući uvjeti i odredbe korištenja sadržani u ovom dokumentu ili na drugim stranicama, na svakoj od  stranica sadržaja ako ih ima, zamjenjuju sve ostale uvjete i odredbe. Imena kompanija, nazivi proizvoda, i logotipi korišteni na web stranici su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci odgovarajućih tvrtki.

04

LINKOVI DRUGIH WEB STRANICA

Web stranice trećih osoba povezane s web stranicom su samostalno upravljane i održavane od strane trećih osoba, te nisu pod kontrolom kompanije CITYGroup. Korištenje povezane web stranice  podliježe uvjetima i odredbama utvrđenim od strane operatora svake povezane web stranice. CITYGroup ne preuzima odgovornost za sadržaj bilo koje povezane web stranice. Ni u kojem slučaju CITYGroup neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu pristupanjem ili korištenjem bilo koje povezane web stranice. Informacije koje sadrže web stranice ne treba tumačiti kao preporuke i / ili ovjere od strane kompanije CITYGroup, sadržaja na povezanim stranicama, te bilo kojeg proizvoda i / ili usluge koji se pojavljuju na i / ili osiguravaju kroz te stranice. Ovaj sadržaj ne predstavlja partnerstvo ili sličan odnos između operatera povezanih stranica i kompanije CITYGroup

05

LINKOVI DO WEB STRANICE

Možete povezati bilo koje web stranice s ovom web stranicom, ako obavijestite kompaniju CITYGroup o URL-u povezane web stranice i imenu kontaktne osobe. Osim toga, morate pristati na sljedeće:

 • CITYGroup neće biti odgovoran ni u kojem slučaju gubitaka ili štete nastale povezivanjem na web stranicu.
 • CITYGroup ne preuzima odgovornost ni obavezu za link na web stranicama. Povezivanje na web stranicu ne znači dodjeljivanje bilo kakvih prava od strane kompanije CITYGroup.
 • URL i sadržaj na web stranici mogu se mijenjati ili brisati bez prethodne najave. Obavijest o promjenama ili brisanju sadržaja neće biti osigurana.
 • Cross-veze neće biti izvršene.
 • Molimo pobrinite se da je web stranica predstavljena na način koji omogućuje trećoj osobi jasno razumjeti da sadržaj web stranice pripada kompaniji CITYGroup, npr. Web stranica se ne smije pojavljivati u okviru druge web stranice.
 • Molimo vas da ne koristite naš logotip bez dozvole.
 • Veze s web stranicama koje sadrže sljedeće će biti odbijene. Web stranica također neće biti navedena u e-pošti:
 • Sadržaja koji je nezakonit ili krši standarde javnog reda i pristojnosti (nagovaranje na kaznene, ilegalne, ili antisocijalne aktivnosti, uključujući i izraze diskriminacije)
 • Sadržaja za odrasle
 • Sadržaja uvredljivog za kompaniju CITYGroup, bilo koje od njenih podružnica, ili bilo koje treće osobe.

06

ZAŠTITA PODATAKA

CITYGroup d.o.o. automatski će prikupljati podatke o korištenju ove web stranice, pogotovo o najposjećenijim stranicama, koliko posjetitelja dnevno posjeti ove stranice i koliko dugo ostaju na stranicama. Ti podaci onemogućuje uvid u osobne podatke posjetitelja. Kompanija CITYGroup prikuplja podatke o posjetima web stranica vogmask.ba za osobnu upotrebu. U slučaju prikupljanja osobnih podataka, korisnik je u svakom slučaju upozoren (registracija jamstvenog lista, kontaktni obrazac, prijava na e-bilten), gdje se nalazi i svrha korištenja navedenog. Sve osobne podatke kompanija CITYGroup štiti u skladu sa Bosansko-Hercegovačkim zakonima.

07

POLITIKA PRIVATNOSTI

Tokom izrade narudžbe, sistem zahtijeva unos ličnih podataka dva puta – informacije o kupcu i mjestu isporuke (ime, prezime, adresa, telefon i email) i informacije o osobi koja vrši plaćanje (ime, prezime, broj kreditne/debitne kartice, rok važnosti kartice, CCV/CVC2 kod). Podaci o kreditnoj kartici se unose samo na sigurnoj stranici Raiffeisen Bank Bosnia (SSL) i CITY Group d.o.o. nema nikakvog pristupa do njih, i iste nigdje ne pohranjuje. Lični podaci kupca i podaci o isporuci se čuvaju isključivo za potrebe praćenja narudžbi i neće nikada biti korišteni u bilo koje druge svrhe. Ovi podaci su dostupni samo autorizovanom osoblju i nikada neće biti stavljeni na raspolaganje trećim licima, niti uposlenicima CITY Group d.o.o. koji nisu direktno uključeni u procese prodaje i isporuke roba. Podaci će biti dati na uvid nadležnim državnim organima u slučaju zakonske obaveze, kada su traženi putem propisanih procedura. Podaci koji nisu lične prirode (na primjer, podaci o vrsti internet pretraživača, operativnom sistemu i istoriji posjećenih stranica), prikupljaju se radi poboljšanja i prilagođavanja web stranice potrebama korisnika. Tehnologije kao “cookies” se ne koriste radi prikupljanja i čuvanja ličnih podataka korisnika već za održavanje web stranice kompanije i aplikacija vezanih za elektronsku poštu.

CITY Group d.o.o. je preduzelo sve pravne, fizičke i elektronske korake radi prevencije neovlaštenog pristupa, čuvanja sigurnosti podataka i ispravnog korištenja podataka koji se prikupljaju putem web shopa. CITY Group d.o.o. se obavezuje na čuvanje privatnosti svih korisnika web shopa. CITY Group d.o.o. prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje kupaca u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni CITY Group d.o.o. odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

TOP

SHOPPING BAG 0